สุนัขชรากับภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาท

สมองของสุนัข ก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายเมื่อถึงวัยชรา เซลล์สมองจะถูกทำลายมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาพบว่า 50% ของสุนัขเมื่อมีอายุ 8 ปีขึ้นไป จะแสดงอาการเสื่อมของสมอง แต่ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางด้านโภชนาการที่พบว่า การให้อาการสุนัขที่เหมาะสมกับภาวะเสื่อมของสมองที่สัตวแพทย์แนะนำ สามารภช่วยลดอาการเหล่านี้ได้และช่วยชะลอการพัฒนาความรุนแรงของโรคชราได้

จะทราบได้อย่างไรว่า สุนัขชรา มีอาการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาท

ภาวะเสื่อมของสมองจะค่อยๆ เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชรา สิ่งแรกที่เจ้าของสังเกตได้คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย เช่น นอนมากขึ้น ไม่ค่อยมีแรง หรือแสดงอาการหงุดหงิด โดยอาการเหล่านี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชรา และถูกปล่อยไว้จนกระทั่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแย่ลง อาการเหล่านี้มีชื่อย่อว่า DISH ซึ่งเป็นศัพท์ทางสัตวแพทย์ที่ใช้เรียกเพื่อวินิจฉัยอาการ

D = DISORIENTATION  (หลงทิศทาง)

 • ไม่สามารถจดจำเส้นทาง หลงทิศในสถานที่ที่คุ้นเคย
 • จำคนหรือสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ได้
 • เฉื่อยชา ความตื่นตัวลดลง และมีพฤติกรรมที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย

I = INTERACTS LESS  (ตอบสนองน้อยลง)

 • ไม่ต้อนรับหรือจดจำสมาชิกในครอบครัวไม่ได้
 • ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่เรียกร้อยความสนใจหรือขอให้เล่นด้วย

S = SLEEP PATTERN DISTURBED (รูปแบบการนอนหลับเปลี่ยนไป)

 • นอนกลางวันมากขึ้น และ/หรือนอนน้อยลงในตอนกลางคืน
 • เดินไปเดินมาในบ้านตลอดกลางคืน

H = HOUSE TRAINING LOST (ขับถ่ายไม่เป็นที่)

 • ไม่ขอออกไปนอกบ้าน
 • ขับถ่ายในที่ที่ผิดปกติจากเดิม
 • ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายด้วย

ภาวะเสื่อมของสมองสุนัข

อะไรคือสาเหตุของภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา

เมื่อเข้าถึงวัยชรา สมองจะถูกอนุมูลอิสระทำลายมากขึ้น อนุมูลอิสระนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมีของร่างกายหรือแม้กระทั่งเกิดจากมาภาวะ รังสีอัลตราไวโอเลต ก็มีส่วนทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ซึ่งเราสามารถลดสารเหล่านั้นได้จากการให้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เหมาะสม สมดุล

ความสำคัญของโภชนาการที่ดี

อาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้สารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล เหมาะสมกับความต้องการ ยังเป็นส่วนจำเป็นที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี แข็งแรง ตามช่วงอายุและกิจกรรม เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านอายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ก็จะเกิดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของภาวะสมองและระบบประสาท ซึ่งมีผลทำให้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไป

ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 • หากสงสัยว่าสุนัขของท่านมีความเสื่อมของสมองและระบบประสาทควรปรึกษาสัตวแพทย์โดยตรง
 • ให้เฉพาะอาหารที่สัตวแพทย์แนะนำเท่านั้น
 • ควรงดอาหาร และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารที่สัตวแพทย์แนะนำ
 • การให้อาหารควรแบ่งเป็นหลายๆ มื้อ และให้อาหารก่อนเข้านอน
 • ควรทำความสะอาดภาชนะและเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพออยู่เสมอ
 • หมั่นเฝ้าดูน้ำหนัก พฤติกรรมและสุขภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง
 • หากอาการต่างๆ ไม่ดีขึ้นหรือกลับมาป่วยอีกครั้งควรปรึกษาสัตวแพทย์

 

แนะนำ  อาหารสุนัข Hill’s Prescription Diet b/d พิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่า สามารถช่วยชะลออาการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชราได้อย่างแท้จริง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก 

 

แชร์ให้เพื่อน
Pugthai.com