โปรแกรม การทำวัคซีนสุนัข ต้องฉีดอะไรบ้าง กี่ครั้ง มีคำตอบ

การทำวัคซีนสุนัข เป็นสิ่งที่เจ้าของต้องให้ความสำคัญทั้งในลูกสุนัขและสุนัขโต เพราวัคซีนสามารถป้องกันโรคที่สำคัญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรก ที่ควรทำวัคซีนให้ครบตามโปรแกรม วันนี้มีตารางการทำวัคซีนสำหรับสุนัขมาฝากเพื่อนๆ กัน มาดูกันเลย

ตัวอย่าง โปรแกรม การทำวัคซีนสุนัข

โปรแกรมการทำวัคซีนสำหรับสุนัข อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัคซีนที่ผลิตในแต่ละบริษัท หรือตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ รวมทั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ ว่า มีการระบาดของโรครุนแรงหรือไม่ รวมทั้งตัวของสุนัขเอง หากร่างกายไม่แข็งแรงหรือป่วย ถึงแม้ว่าอายุของลูกสุนัขจะครบตามเกณฑ์ แต่ก็ไม่สามารถทำวัคซีนได้ จนกว่าร่างกายจะปกติ เราจึงมีตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนมาฝากกัน

โปรแกรมวัคซีน 1

วัคซีนเข็มที่ 1

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ ลำไส้อักเสบติดต่อ หวัดหลอดลมอักเสบติดต่อ และเล็บโตสไปโรซีส

อายุการฉีด 8 สัปดาห์ (ฉีดป้องกันโรคไข้หัดสุนัขตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์)

วัคซีนเข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ ลำไส้อักเสบติดต่อ หวัดหลอดลมอักเสบติดต่อ และเล็บโตสไปโรซีส

อายุการฉีด 2 สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มที่ 1

วัคซีนเข็มที่ 3

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ ลำไส้อักเสบติดต่อ หวัดหลอดลมอักเสบติดต่อ เล็บโตสไปโรซีส และพิษสุนัขบ้า

อายุการฉีด 2 สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มที่ 2

หลังจากที่กระตุ้นครบทั้ง 3 เข็มแล้ว หลักจากนั้นให้กระตุ้นทุกปี สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กระตุ้นอีกเข็มหลังจากเข็มแรก 3 เดือน จากนั้นกระตุ้นทุกปี

โปรแกรมวัคซีน 2

อายุ 6 สัปดาห์ วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และลำไส้ติดต่อจากเชื้อไวรัส**

อาย 9 สัปดาห์  วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และลำไส้ติดต่อจากเชื้อไวรัส**

อายุ 12 สัปดาห์  วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และลำไส้ติดต่อจากเชื้อไวรัส**  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

6 เดือน  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ทุกปี   วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และลำไส้ติดต่อจากเชื้อไวรัส**  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

** อาจรวมกับวัคซีนป้องกันหวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์

 

Pugthai.com