Category: โรคไข้หัดสุนัข

โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper)

โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper) เป็นโรคที่มีต้นกำเนิดในทวีปเอเชียเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่คล้ายกับไวรัสหัดในคน ไข้หัดสุนัข รุนแรงที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งลูกสุนัขและสุนัขโต แต่จะพบมากเป็นพิเศษในลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ โดยสุนัขที่ติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่สุนัขตัวอื่นๆ ได้ในปริมาณมากเป็นเวลา 60-90 วันหลังจากติดเชื้อ ทั้งทางน้ำลาย …