Tag: สายจูง
5 ข้อดี การใช้ สายจูงสุนัข มีข้อดีอย่างไร

5 ข้อดี การใช้ สายจูงสุนัข มีข้อดีอย่างไร

คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้ สายจูงสุนัข ในต่างประเทศ คนเลี้ยงสัตว์จะให้ความสำคัญกับการใช้สายจูงมาก เพราะถือว่าเป็นการเคารพสิทธิของการอยู่ร่วมกันในสังคมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้สายจูงสุนัข จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิต และยังเป็นตัวช่วยที่ดีในการฝึกน้องหมาให้ทำตามคำสั่งได้อีกด้วย ...

Pugthai.com